CHÍNH SÁCH

I. Cung cấp và chia sẻ thông tin

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Dee Wedding luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và học viên. Chúng tôi hiểu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Dee Wedding nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký dịch vụ, Dee Wedding cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi biết Quý khách hàng và học viên mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật.

Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà khách hàng, học viên cung cấp cho chúng tôi. Tại Dee Wedding, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của khách hàng và học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

 • Chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng, học viên
 • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng, học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Dee Wedding chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

II. Thu thập thông tin cá nhân

1. Các nguồn thu thập thông tin:

Dee Wedding có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện.

2. Mục đích thu thập thông tin:

Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin này được trong sử dụng trong phạm vi nội bộ Dee Wedding để phục vụ cho việc thông báo, chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn,… học viên và khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Dee Wedding
 • Địa chỉ: 232 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Quy định sửa đổi/xóa bỏ/ thông tin

Nếu tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác của quý khách có thay đổi, quý khách có thể cập nhật, sửa đổi bằng cách liên hệ với Dee Wedding qua hotline 0906.535.358

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

5. Những người hoặc Tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

Các thông tin này được tiếp cận bởi nội bộ Dee Wedding để phục vụ cho việc thông báo, chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn,… học viên và khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin này, không chia sẻ cho bên thứ 3.

Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0236 3956 879

6. Phương thức và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu:

Khách hàng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân thông qua các hình thức sau:

 • Liên hệ trực tiếp tại Dee Wedding
 • Gửi email qua địa chỉ: dee.wedding938@gmail.com
 • Gọi điện thoại qua số hotline: 0236 3956 879
 • Gửi thông tin thông qua trang liên hệ: https://deewedding.com/lien-he/

III. Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên Dee Wedding đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách hàng và học viên như Tôn chỉ hoạt động của Dee Wedding. Trong nội bộ Dee Wedding chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng học viên. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Dee Wedding nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng và học viên.

Tại Dee Wedding đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dee Wedding thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa.

Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Dee Wedding luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Dee Wedding. Khi thông tin tới được Dee Wedding, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi quý khách hàng, học viên không còn theo học hoặc tạm dừng học tập tại Dee Wedding, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

IV. Đảm bảo an ninh

Dee Wedding luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho quý khách hàng, học viên. Bản quyền và thương hiệu tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Dee Wedding. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được Dee Wedding cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

V. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến Dee Wedding đồng nghĩa với việc quý khách hàng, học viên chấp thuận các điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Dee Wedding. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Dee Wedding tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web tại https://deewedding.com/. Trường hợp quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Dee Wedding để được hỗ trợ.

Dee Wedding chân thành cảm ơn!